Gymnasie
valet
Västernorrland
Särskolan

Särskoleprogram

Alla gymnasiesärskolorna erbjuder även Individuella program. Du kan läsa mer om Individuella program längst ner på denna sida.

Individuella program

På ett Individuellt program i gymnasiesärskolan läser Du ämnesområden istället för ämnen.
Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan.
Utbildningen ska ge Dig kunskaper för att ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.
 
De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:
estetisk verksamhet
hem- och konsumentkunskap
idrott och hälsa
natur och miljö
individ och samhälle
språk och kommunikation.

Dessutom kan Du ha praktik om rektor bedömer att det är bra för Dig.
Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren Dina kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper.
På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn bestämmer vad Du kan kombinera.